streda 16. januára 2013

Fínsky školský systém

 
V roku 2006 dosiahli fínski žiaci najvyššie priemerné vyslédky z oblasti vedy a čítania medzi rozvinutými krajinami. V skúške OECD získali žiaci druhé miesto z matematiky, porazili ich len žiaci z Južnej Kórei. 
Fínska filizofia vzdelávania je založená na tom, že každý žiak má niečim prispieť k rozvoju vzdelania a tí, ktorí majú problémy s niektorými predmetmi v škole, by nemali byť odsúvaní. Preto sa im učitelia maximálne venujú a triedy nie sú rozdelené na slabších a silnejších žiakov, čo je kľúčové pri ich motivácií. Žiaci študujú v uvoľnenej a neformálnej atmosfére kde je na nich vyvíjaný minimálny tlak. Taktiež sú učitelia vysoko cenení a byť učiteľom je vo Fínsku prestíž. Avšak stať sa učiteľom nie je až také ľahké. Podmienkou nástupu na post učiteľa je absolvované druhostupňové vysokoškolské vzdelanie, ktoré zahŕňa i prax a iba približne 10% zo 6000 uchádzačov je každoročne prijatých na univerzitu na štúdium učiteľstva. To znamená, že rada vysokoškolského vzdelávania učiteľov má možnosť vybrať najlepších uchádzačov z celého štátu.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára